Voorwaarden en informatie

U betaalt het bedrag (20 euro) voor de testperiode bij het in ontvangst nemen van de testfiets, en u laat een kopie maken van een geldig legitimatiebewijs.

U heeft de volle aansprakelijkheid over de fiets die u huurt voor een testrit. In geval van verlies van de fiets of beschadiging ervan, bent u aansprakelijk voor deĀ  kosten van vervanging en/of reparatie.

Alle personalia zijn volledig en naar waarheid ingevuld. Alle vragen over de techniek van de fiets (inclusief pedalen en snelspanners), zijn duidelijk beantwoord. In het geval u vaststelt dat de fiets gedurende het gebruik beschadigd raakt of niet naar behoren functioneert, zult u dit direct melden voor een inspectie c.q. reparatie.

U bent zich bewust van de gevaren en het risico die een eventuele val met zich meebrengen, die in bepaalde omstandigheden zelfs tot dodelijke verwondingen kan leiden.

U heeft instructie gehad over de manier waarop u de fiets dient te gebruiken.

U bent verplicht tijdens het rijden een helm te dragen. U weet dat fietsen valt onder de Wegenverkeerswet en u verklaart dat u zich aan de regels van deze wet zult houden.

Hierbij pleit u Stappenbelt Apeldoorn, gevestigd aan Kanaal Noord 152, en al haar medewerkers vrij van aansprakelijkheid betreffend zowel persoonlijke schade door (dodelijke) verwondingen als ook voor beschadigingen aan persoonlijke eigendommen die voortvloeien uit materiaalkeuze, montage, onderhoud en gebruik.

Voor de gehuurde test fiets gelden geen verdere expliciete of impliciete garanties en u accepteert de fiets zoals u deze aangeboden hebt gekregen.

Het is nadrukkelijk verboden de testfiets te gebruiken bij wedstrijden en strand ritten!

U verklaart akkoord te gaan met alle in deze overeenkomst genoemde punten en u zult de testfiets overeenkomstig de aanwijzingen gebruiken.

Reacties zijn gesloten.